Stichting Steunfonds Jeugdzorg Noord-Holland

Zorg voor jongeren? Wij betalen graag mee.

Kinderen kosten geld. Niet alle ouders en verzorgers beschikken over voldoende middelen. Waar mogelijk springen wij financieel bij.

Voor wie?
Jongeren tot 23 jaar in Noord-Holland, die begeleid worden door een professionele zorginstelling.

Voor wat?
Wij hebben geld beschikbaar voor kosten die buiten de dagelijkse verzorging vallen.  Te denken valt aan zwemles, studiemiddelen, fietsen, jeugdkamp, inrichtingskosten slaap-studeerkamer, culturele en sportieve activiteiten etc.

Wat pertinent niet?
Wij besteden geen geld aan gebouwen en/of personele lasten.

shutterstock_106200293_W67095 shutterstock_106200293_W67095