Subsidie Aanvraag Formulier

Bestemd voor Kerkelijk Jeugdwerk en Jeugdzorg organisaties.

Omschrijving aanvraag subsidie
Beschrijf in een beknopt, duidelijk omschreven subsidie aanvraag de doelstelling, doelgroep(en) en middelen.

Aanvragen t/m € 750 kunnen worden het hele jaar door in behandeling genomen.

Aanvragen boven dat bedrag alleen in een bestuursvergadering.

De eerstvolgende vergaderingen zijn: op donderdag 6 februari, donderdag 28 mei en donderdag 29 oktober.

Aanvraag

Criteria

Naam van de organisatie

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

IBAN Bankrekeningnummer aanvrager/organisatie

Geniet u elders een financiële bijdrage?

Zo ja, van wie en tot welk bedrag;

Welk bedrag vraagt u aan?

Verstuur